Bez przerwy od ponad 50 lat kultywowana jest tradycja podkoziołka w Mylinie (Gmina Chrzypsko Wielkie).

Od rana mieszkańcy przystąpili do jego obchodów. Sobotnia zabawa połączona z obrządkiem uczczenia jubilatów o największym stażu małżeńskim była zwieńczeniem całodniowego obchodzenia wiosek i odwiedzania małżeństw z co najmniej 25-letnim stażem oraz tzw. Wilków czyli nowych mieszkańców którzy zostali obwiezieni po wiosce aby stać się pełnoprawnymi mieszkańcami. Od pokoleń w rolę przebierańców wchodzą mieszkańcy wioski podtrzymując tradycję.

Impreza wieńcząca obchody odbyła się w wyremontowanej  w ramach dotacji świetlicy w wysokości ok. 250 tys. zł. którą otrzymała za pośrednictwem LGD Puszcza Notecka. Po raz kolejny mieliśmy okazje przekonać się że dotacje dedykowane naszym świetlicom wiejskim znacznie wpływają na aktywizację i  integrację wiosek.

W Mylinie łączy się tradycja z nowoczesnością doświadczenie z młodością. Jest to jedna z niewielu miejscowości gdzie integrację międzypokoleniową dostrzega się na każdym kroku. Z uznaniem obserwowaliśmy zaangażowanie nowej Rady Sołeckiej, druhów ze Straży oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Rozmawialiśmy o potrzebach mieszkańców i planach w zakresie poprawy infrastruktury. W Podkoziołku uczestniczyła Pani Maria Taberska Zastępca Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie, z ramienia LGD Irena Wojciechowska.

24 lutego 2017 w biurze LGD odbyło się spotkanie dotyczące dotychczas prowadzonych działań związanych z realizacją umowy ramowej.

W spotkaniu uczestniczyła Rada Stowarzyszenia, Zarząd oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Spotkanie podzielone było na dwie części w pierwszej podsumowano nabór 1,2,3,4/2017. W ramach których łącznie wpłynęły 54 wnioski na kwotę wnioskowaną wsparcia : 6.896.021,08 zł.

W naborze 1,2,3 (Duże projekty) wpłynęło 17 wniosków - wszystkie wnioski wskazano do dofinansowania. 

W naborze 4/2017 (Rozwój przedsiębiorczości) wpłynęło 37 wniosków ? wskazano do dofinansowania 13 wniosków. ( Wnioski do 25.000 zł - wskazano do dofinansowania 10 wniosków), natomiast wśród złożonych wniosków na tworzenie miejsc pracy wskazano do dofinansowania 3 wnioski. W tych 3 wnioskach łącznie wnioskodawcy deklarują 13 miejsc pracy.

Zarząd podziękował Radzie za rzetelną pracę i poinformował, że do stowarzyszenia nie wpłynął żaden protest od wnioskodawców.

Kolejnym punktem była ewaluacja dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii. Została przedstawiona analiza efektów wdrażania LSR, obecni przedyskutowali propozycje zmian w zapisach kryteriów dla wnioskodawców oraz omówiono kryteria i zasady wsparcia przyszłych grantobiorców.

Zgodnie z planami w I połowie bieżącego roku LGD ?Puszcza Notecka? złoży wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie limitu środków w wysokości 300 tys. zł na Granty. W związku ze zmianami legislacyjnymi omówiono konieczne zmiany jakie należy dokonać w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd poinformował o konieczności zmiany w Lokalnej Strategii koncepcji związanej z realizacją projektów współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania.

W związku z nieotrzymaniem przez partnera projektu dofinansowania, Puszcza Notecka planuje realizację projektu współpracy pn. "Ukryte skarby".

Dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie w proces proponowanych zmian. Spotkanie zakończyliśmy w późnych godzinach popołudniowych. Po spotkaniu wszystkim wysłano materiały.

27 stycznia 2017 r. w Sierakowskim Ośrodku Kultury w Sierakowie odbyło się spotkanie informacyjne na które przybyli Członkowie i Przyjaciele Lokalnej Grupy Działania ?Puszcza Notecka?.

Gościliśmy przedstawicieli Starostw, Burmistrzów i Wójtów: Sierakowa, Międzychodu, Wronek, Kwilcza, Ostroroga, Obrzycka Gminy i Obrzycka Miasta oraz Chrzypska Wielkiego. Spotkanie prowadziła Irena Wojciechowska, Anna Andrałojć oraz Mieczysław Trafis.
Gospodarz gminy Sieraków Burmistrz Sierakowa Witold Maciołek otworzył spotkanie witając gości przekazał informacje dotyczące dotacji jakie pozyskała gmina w ubiegłej perspektywie finansowej oraz pogratulował 10 letniej działalności Stowarzyszenia.

Następnie Dyrektor Sierakowskiego Ośrodka Kultury Pan Witold Kmieciak dziękując za dobrą wieloletnia współpracę życząc owocnych obrad zaprosił do wysłuchania koncertu młodych artystów pod kierunkiem Pani Anny Weber.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań na przestrzeni 10 lat ale też nie zabrakło informacji nt. bieżącej perspektywy finansowej, możliwości pozyskania dotacji oraz działań stowarzyszenia na rzecz informowania, aktywizowania i podnoszenia kompetencji.
Podziękowania złożono Włodarzom gmin i starostw członkowskich. Przekazano podziękowania: Starostom: Mazurkowi Julianowi oraz Kwaśniewiczowi Józefowi. Podziękowano Wójtom: Rakowskiej Irenie, Mannkowi Stanisławowi, Ziółkowi Edmundowi. Podziękowania otrzymali: Burmistrz: Maciołek Witold, Wieczór Mirosław, Wolny Krzysztof, Szałata Sławomir i Bieniek Maciej.

Dziękując włodarzom Gmin i starostw powiedziano : ..? to dzięki współpracy z Wami i Waszymi jednostkami podległymi : Domami Kultury, Bibliotekami, Ośrodkami Sportowymi, Szkołami czy też Ośrodkami Pomocy Społecznej mogliśmy przez te 10 lat działać skutecznie:
Organizować konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, prelekcje, rajdy, turnieje piłki siatkowej, kuligi, targi, festiwale produktu lokalnego czy konkursy takie jak Niezapominajka czy z okazji 10 lecia UE.
To dzięki Waszej postawie która daje impuls i dobry przykład mogliśmy rok rocznie być na targach krajowych i międzynarodowych, mogliśmy wyjechać promować nasz obszar w Brukseli czy też zapraszać studentów pokazując im nasze dziedzictwo i nowoczesność na tle pięknych walorów turystycznych?.?

Wdrażanie LSR na lata 2007-2013 to wskazywanie do dofinansowania wniosków składanych do LGD przez rolników, przedsiębiorców, NGO, osoby fizyczne czy jednostki Samorządu terytorialnego, tą trudna i odpowiedzialna pracę rzetelnie wykonywała Rada; dziękując za 10 lat pracy Rady ds. oceny i wyboru operacji podkreślano, że ??praca w Radzie to bardzo odpowiedzialna i wymagająca rola. Wszyscy którzy w kadencji 2008-2015 pracowali niejednokrotnie doświadczali rozterek, dużego stresu i poczucia odpowiedzialności.10 osobowy zespół pracował w niezmienionym składzie wskazując do dofinansowania wnioski składane przez podmioty publiczne, stowarzyszenia, osoby fizyczne, rolników i przedsiębiorców, dobre efekty są sukcesem całej rady, ale nie byłby on możliwy bez charyzmatycznego, kompetentnego i doświadczonego Przewodniczącego Pana Józefa Kubanka, któremu podziękowano za profesjonalne, transparentne i etyczne przewodniczenie Radzie ds. oceny i wyboru operacji. Podziękowano również pozostałym radnym ubiegłej kadencji : Stanisławowi Żołądkowskiemu, Małgorzacie Borowicz, Robertowi Jędrzejczakowi, Mariuszowi Śmigielskiemu, Włodzimierzowi Janaskowi, Jarosławowi Mikołajczakowi, Romanowi Musiałowi, Lucynie Furmann, Mari Węgrzyn.

Podziękowano za wieloletnią prace Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym Andrzejem Głuchowskim na czele. Zarząd przekazał podziękowania dla Andrzeja Głuchowskiego, Edmunda Ziółka, Mirosława Wieczora, Czesława Kołka, Antoniego Taczanowskiego i Mariana Matuszaka.

Wspominając działania związane z konsultacjami społecznymi, spotkaniami z mieszkańcami oraz członkami stowarzyszenia podziękowano za wkład pracy zespołowi który pisał Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Przekazano podziękowania dla Ireny Wojciechowskiej która przewodniczyła zespołowi, Arkadiuszowi Świderskiemu (zastępcy) oraz Łukaszowi Klapczyńskiemu, Annie Wójcik, Robertowi Jędrzejczakowi, Andrei Błoch i Janowi Wojciechowskiemu.

Henry Ford powiedział ?Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces?, dlatego ogromną wdzięcznością odebraliśmy listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty od Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk, Włodarzy gmin oraz gości, usłyszeliśmy wiele słów uznania i życzeń aby wdrażanie obecnej perspektywy finansowej przebiegało pomyślnie. Stowarzyszenie z rąk Burmistrza Wronek Mirosława Wieczora otrzymało statuetkę "Duma Wronek" - dziękujemy !!!!

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia obecnej kadencji Pan Robert Jędrzejczak oraz Zastępczyni Pani Anna Wójcik przedstawili efekty ogłoszonego naboru 1/2017,2/2017,3/2017, 4/2017. Poinformowano również o wynikach naboru wniosków nr: 1,2,3/2017 oraz działaniach jakie podejmuje LGD w celu wdrażania Strategii. 
Obecni mogli zasięgnąć indywidualnych konsultacji oraz obejrzeć film informacyjny.
Na zakończenie miła niespodzianką był tort okolicznościowy przygotowany przez naszą członkinię Dagmarę Michalską ? Kołek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział.11 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku. 

W posiedzeniu oprócz Zarządu udział wzięli : Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Robert Jędrzejczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Anna Wójcik , Sekretarz Rady Małgorzata Borowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Głuchowski. Na spotkaniu podsumowano działania związane z zakończonymi w dniu 9 stycznia 2017r. naborami nr. 1/2016,2/2016,3/2016,4/2016. Przekazano informacje o przebiegu przyjmowania wniosków z gmin i starostw objętych obszarem działania LGD "Puszcza Notecka" oraz w ramach rozwoju przedsiębiorczości.
Omówiono działania w roku 2016 oraz plany na rok 2017.

Po zakończeniu Posiedzenia Zarządu odbyło się szkolenie:
Tematyka szkolenia 
-Dokumenty LGD - cele przedsięwzięcia ? realizacja planu komunikacji oraz informacje dotyczące aktywizacji lokalnej społeczności.
-Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument kluczowy do oceny i wyboru operacji
Regulamin Rady w aspekcie zadań związanych z oceną i wyborem operacji.