Numer identyfikacyjny nadany przez Agencję

Numer identyfikacyjny jest to numer nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.). )

Aby go uzyskać należy złożyć w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, wniosek o wpis do ewidencji producentów. Biuro Powiatowe ma 14 dni od dnia złożenia (wpłynięcia) wniosku na dokonanie wpisu do ewidencji producentów.

W sytuacji, gdy numer identyfikacyjny został nadany jednemu z małżonków w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym, drugi małżonek, który planuje realizację operacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odrębną od rolniczej, posługuje się numerem nadanym małżonkowi.