Uwaga beneficjenci małych projektów:
W związku z informacją przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą możliwości otrzymania z agencji płatniczej środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przez Beneficjentów w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w załączeniu przesyłam dokument stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o wyprzedzające finansowanie oraz instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy obowiązującą od 08.06.2012r. (wersja 6z).

- pismo przewodnie

- wyprzedzające finansowanie - załącznik do wniosku,

- instrukcja wypełniania wniosku