List gratulacyjny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

WIZJA:

 

?Obszar Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka w roku 2015 jest głównym ośrodkiem turystycznym w zachodniej części Wielkopolski?

 

MISJA:

 

?Zapewnić mieszkańcom obszarów wiejskich i Puszczy Noteckiej wysoką jakość życia, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu miejscowych zasobów natury i kultury dla rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, przedsiębiorczości,nowoczesnego rolnictwa i innowacyjności z poszanowaniem i ochroną dziedzictwa otrzymanego od natury i przodków?.

Schemat Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Notecka