Definicja mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca ? przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych spełniał łącznie następujące kryteria:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.