WYBÓR WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,
Zarząd oraz Rada ds. oceny i wyboru operacji uprzejmie informuje, że w dniu  05 grudnia 2011 r. odbyło sie posiedzenie podczas którego dokonano wyboru operacji do dofinansowania w ramach osi 4 Leader w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

Podjęto uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz w wyniku głosowania  przyjęto listy rankingowe ( zamieszczamy je poniżej).

Do beneficjentów zostały wysłane pisma informujące o wyniku wyboru operacji.

W/w dokumenty wraz z oryginałami wniosków zostaną przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu ( Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ( Odnowa i rozwój wsi oraz  Małe projekty).

Dalsza weryfikacja wniosków odbędzie sie w w/w instytucjach. Beneficjenci będą wezwani dwukrotnie do uzupełnień wniosków, po dokonaniu stosownych uzupełnień w/w instytucja podpisuje z beneficjentem umowę na realizację przedsięwzięcia.  Prosimy o dokonanie starań aby poprawki ( uzupełnienia) składać w terminie określonym w piśmie . Uprzejmie przypominamy że beneficjent może ponosić koszty operacji przed podpisaniem umowy z tymi instytucjami leczy na własne ryzyko.

Zarząd i Rada ds. oceny i wyboru operacji serdecznie dziękuje wszystkim za duże zainteresowanie możliwością pozyskania funduszy z Osi 4 Leader, wyrażając ubolewanie, że ograniczony limit środków jakim  dysponowało  Stowarzyszenie nie pozwolił wskazać do dofinansowania wszystkich wniosków.


Jednocześnie informujemy że zgodnie z planem założonym w Lokalnej Strategii Rozwoju następny nabór na powyższe działania odbędzie się w I półroczu 2012 roku - zapraszamy do składania wniosków .

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków

Z poważaniem
Zarząd oraz Rada ds. oceny i wyboru operacji

- Różnicowanie - pobierz - (1,2Mb)

operacje wybrane -

operacje niewybrane -

- Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz - (1,2Mb)

operacje wybrane -

operacje niewybrane -

- Odnowa i Rozwój Wsi - pobierz - (1,9Mb)

operacje wybrane - 1 2

operacje niewybrane -

- Małe Projekty - pobierz - (5,9Mb)

operacje wybrane - 1 2 3 4 5 6 7 8

operacje niewybrane -


 

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW

- Różnicowanie - pobierz - (0,9Mb)

operacje odpowiadające -

operacje nieodpowiadające -

- Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz - (1,3Mb)

operacje odpowiadające -

operacje nieodpowiadające -

- Odnowa i Rozwój Wsi - pobierz - (1,7Mb)

operacje odpowiadające - 1 2

operacje nieodpowiadające -

- Małe Projekty - pobierz - (3,8Mb)

operacje odpowiadające - 1 2 3 4 5 6 7 8

operacje nieodpowiadające -


REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

 

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru w okresie od 14.10.2011 r do 28.10.2011 r do Stowarzyszenia ?Puszcza Notecka? w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - - pobierz
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - - pobierz
  • Odnowa i rozwój wsi - - pobierz
  • Małe projekty - - pobierz

- pobierz całość