Uwaga beneficjenci !!!

Prosimy o składanie wniosków na obowiązujących formularzach wniosków, tj.:

Odnowa i rozwój wsi ? 6z

Małe projekty ? 7z

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ? PROW_413_312/13/01

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - PROW_413_311/13/01

Wersję wniosku można sprawdzić wykonując podgląd wydruku (widnieje on na dole każdej strony).

Wnioski złożone na innych formularzach nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie 

Dokumenty niezbędne 

Kryteria wyboru 

Minimalne wymaganania

Małe projekty - wniosek 

Małe projekty - paczka zip z dokumentami - załączniki

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - wniosek 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - załączniki 

Odnowa i rozwój wsi - wniosek  

Odnowa i rozwój wsi załącznik nr 1

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - wniosek  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej załączniki 

Lokalna Strategia Rozwoju

Wykaz działalności wspieranych w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Wykaz działalności wspieranych w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Cele szczegółowe

Ulotka Małe projekty      

Ulotka odnowa i rozwój wsi

Ulotka Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ulotka Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Załącznik fakultatywny 

Instrukcje do wniosków  

Wskaźniki - Przedsięwzięcie I 

Wskaźniki - Przedsięwzięcie II 

Wskaźniki - Przedsięwzięcie III 

Informujemy, iż dla wniosku o przyznanie pomocy, który będzie złożony w roku 2014 w  ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? - małe projekty, należy przyjąć stawkę pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie w wysokości 20,96 zł za godzinę.