Pierwsze posiedzenie Zarządu LGD Stowarzyszenie ?Puszcza Notecka? w nowej siedzibie odbyło się 20 kwietnia 2010 r.
Prezes Jacek Kaczmarek  podsumował  rozstrzygnięcie I naboru wniosków na ?Odnowę i rozwój wsi? oraz tzw. ?małe projekty? , poinformował o tym ze 12 marca br. zostały przekazane dokumenty związane z naborem do Urzędu Marszałkowskiego. Następnie zaprezentował bilans i rachunek wyników za rok 2009 informując jednocześnie że Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Skarbowego sprawozdanie CIT 8.
Bieżącą działalność biura zreferowała Irena Wojciechowska , która przedstawiła plan przepływów finansowych do końca roku , oraz stan finansów bieżących, oraz  stan wykonanych zadań związanych z realizacją umowy na Funkcjonowanie , nabywanie umiejętności i aktywizacją.
Zarząd obradował na salce udostępnianej bezpłatnie na wszelkie cele związane z działalnością statutową  przez wynajmującego Stowarzyszeniu pomieszczenia biurowe .

Posiedzenie Rady ds. oceny i wyboru operacji w dniu 03 marca 2010r. o godz. 12,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Rozpatrzenie odwołań
  5. Podjecie uchwały
  6. Wolne głosy wnioski i zapytania

W czwartek 3 grudnia br. podczas kolejnego posiedzenia Zarządu omówiono stan realizacji zadań które należy wykonać w związku z umową na funkcjonowanie. Zaplanowano zorganizowanie imprezy promocyjnej dla LGD mającej na celu przedstawienie działalności LGD. Szczegóły po dopracowaniu programu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w formie plakatów i zaproszeń. Następnym punktem obrad było omówienie obowiązku rozpoczęcia naborów na małe projekty i odnowę wsi w końcu 2009 roku . W myśl i interpretacji przepisów Stowarzyszenie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wszczęcie procedury naboru. Wnioskowany termin składania wniosków : od 28 grudnia 2009r. do 27 stycznia 2010 r. Następnie Zarząd omówił program szkolenia dla pracowników biura, Rady ds. oceny projektów i Zarządu, które zaplanowane jest na 19 grudnia br.