Zarząd

Prezes Stowarzyszenia - Jacek Kaczmarek

Wiceprezes Stowarzyszenia - Irena Wojciechowska

Wiceprezes Stowarzyszenia - Mieczysław Trafis

Sekretarz - Agnieszka Leśniewska

Skarbnik - Anna Andrałojć

alt


Skład Rady do spraw wyboru i oceny operacji
Skład Rady do spraw wyboru i oceny operacji w latach 2007-2015

lp

Nazwisko i imię Reprezentant gminy
Funkcja w radzie
1
Kubanek Józef

Sieraków
Przewodniczący
2
Żołądkowski Stanisław

Ostroróg
Zastępca Przewodniczącego
3
Borowicz Małgorzata

Chrzypsko Wielkie
Sekretarz Rady
4
Mikołajczak Jarosław

Wronki

5
Węgrzyn Maria

Kwilcz

6
Janasek Włodzimierz

Obrzycko

7
Musiał Roman

Międzychód

8
Witold Przybył

Kwilcz

9
Mariusz Śmigielski   

Obrzycko

10
Furman Lucyna
Międzychód

11
Jędrzejczak Robert

Sieraków

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Andrzej Głuchowski

Zastępca Przewodniczącego - Edmund Żiółek

Członek Komisji - Marian Matuszak

Członek Komisji - Czesław Kołek

Członek Komisji - Antoni Taczanowski

Członek Komisji - Mirosław Wieczór