Informujemy, iż ARIMR dokonała aktualizacji formularza wniosku o płatność wraz instrukcją obowiązującego od 01.08.2012r. dla działania:
413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów (413_MP w wersji 6z, aktualizacja 19.09.2012r.).

W załączeniu pismo ARiMR oraz zaktualizowane formularze.

Dokumenty te są również dostępne na stronie www.arimr.gov.pl oraz www.prow.umww.pl.

Z poważaniem
Irena Wojciechowska

- ddd-611-49_wl_jz_12.pdf - pismo ARiMR

- instrukcja_wn_o_platnosc_413_mp_6z - instrukcja do wniosku

- wniosek_o_ platnosc_413_mp_6z_19.09.2012.pdf - instrukcja do wniosku