06.6.2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę współpracy podpisały 4 Lokalne grupy działania : ?Puszcza Notecka ?z siedzibą w Międzychodzie, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD z siedziba w Czarnkowie, LGD ?Partnerstwo dla Krajny i Pałuk? z Nakła nad Notecią oraz LGD ?Krajna nad Notecią? z Wyrzyska.
Projekt  pt. ?Notecki Szlak Turystyczny? obejmuje obszar 27 gmin, rezultaty to 100 zidentyfikowanych atrakcji/obiektów na szlaku, 9000 odbiorców przewodnika, 100 opisanych atrakcji na portalu internetowym, 1000 odwiedzających portal, 600 uczestników wydarzeń promocyjnych.

Łączna wartość projektu to ponad 280 tys. złotych

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest : promocja turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez oznaczenie Noteckiego Szlaku Turystycznego.
Cele szczegółowe:
- Stworzenie spójnej oferty turystycznej Lokalnych Grup Działania położonych wzdłuż  rzeki
Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez utworzenie strony internetowej, wydanie publikacji
promocyjnej i wykonanie tablic informacyjnych.
- Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru realizacji operacji dla
zwiększenia ruchu turystycznego na tym obszarze poprzez inwentaryzacje szlaków
turystycznych z wykonaniem śladu GPS.
- Zwiększenie ilości inicjatyw/działań/przedsięwzięć  promujących potencjał szlaków
turystycznych wokół rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez organizacje trzech imprez
plenerowych.