Po raz kolejny byliśmy z oferta na Targach AGROTRAVEL w Kielcach (20-22.04.2012)
Piękno przyrody, bogactwo kultury, materialnej i duchowej, oraz przysmaki regionalnej kuchni ? to atuty Wielkopolski, zaprezentowane na IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach. Wyplecione z wikliny, bogate w kolory i smaki stoisko z Wielkopolski  zdobyło uznanie zarówno zwiedzających, jak i specjalnej komisji, która przyznała Wielkopolsce drugie miejsce w konkursie na najciekawszą targową ekspozycję. W targach udział brały tylko 5 Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski, udział finansowany był przez Krajową Siec Obszarów Wiejskich przy Urzędzie marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
LGD Puszcza Notecka prezentowała ofertę turystyczną z 8 gmin zrzeszonych w LGD w tym również ofertę drobnej wytwórczości oraz agroturystyki. Stoisko obfitowało w domowy chleb pieczony na zakwasie , smalec ogórki, domowe placki a wszystko ubarwione było wspaniałymi wyrobami rękodzieła ? przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Chojna. Dwie reprezentantki w imieniu LGD prezentowały nasza oferte.
O sukcesie Wielkopolski i o tym, że na tragach Agrotravel wyróżnić się nie było łatwo, świadczy liczba wystawców. W tym roku do Kielc przybyło ich 140 z całej Polski oraz ze Słowacji, z Węgier i Litwy. Imprezie wystawowej towarzyszyła międzynarodowa konferencja ?Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie?, w której udział wzięło 350 osób. Zorganizowano również warsztaty dyskusyjne dla młodzieży i dorosłych oraz wyjazdy studyjne do szczególnie atrakcyjnych turystycznie zakątków województwa świętokrzyskiego.