Lista rankingowa

Operacji ocenionych przez LGD pod względem zgodności z LSR i spełnienia kryteriów wyboru tych operacji w ramach działania ? Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania

?Odnowa i rozwój wsi? - do pobrania -

Lista operacji ocenionych podczas posiedzenia

?Odnowa i rozwój wsi? - do pobrania -


Lista rankingowa

Operacji ocenionych przez LGD pod względem zgodności z LSR i spełnienia kryteriów wyboru tych operacji w ramach działania ? Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania

?Małe Projekty? - do pobrania -

Lista operacji ocenionych podczas posiedzenia

?Małe Projekty? - do pobrania -