III Festiwal Produktu Lokalnego, zorganizowany 20 kwietnia przez Lokalną Grupę Działania "Puszcza Notecka", nieprzypadkowo miał miejsce w Wartosławiu. We wspomnianej miejscowości pod koniec ubiegłego roku gmina Wronki wyremontowała świetlicę wiejską. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem "Puszczy Noteckiej" (dofinansowanie wyniosło 105 000 zł, 97 576,41 zł dała gmina Wronki).

Zakres prac modernizacyjnych przedstawiła wiceprezes "Puszczy Noteckiej" Irena Wojciechowska.

Dziękuję burmistrzowi i radzie za bardzo owocną współpracę z Lokalną Grupą Działania. Bez gminy - bez tego, że władze gminy nam zawierzyły nie byłoby nas tutaj. Gmina Wronki jest jednym z najaktywniejszych naszych beneficjentów. Realizuje ciekawe, innowacyjne projekty powiedziała wiceprezes "Puszczy Noteckiej"

Te pieniądze są o tyle dobrze wydane, że angażują lokalną społeczność podkreślił burmistrz Mirosław Wieczór.  Mieszkańcy Wartosławia dają dużo z siebie. My dajemy pieniądze na materiały, bardziej specjalistyczną robociznę.

Symboliczną wstęgę przy wejściu do świetlicy przeciął burmistrz z wiceprezesem  Puszczy Noteckiej, posłami Małgorzatą Jansyką i Romualdem Ajchlerem, starostą szamotulskim Pawłem Kowzanem, sołtysem Wartosławia Witoldem Warosiem oraz przedstawicielkami miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. W sali wiejskiej otwarto wystawę poświęconą historii Wartosławia. Tam też ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego "Niezapominajka" (pierwsze miejsca zajęła Grażyna Wawrzyniak z Nowej Wsi). Wystąpił chór Chabry z Wronek.

W czasie festiwalu można było m.in. posmakować pysznej grochówki przygotowanej przez mieszkańców, smakowitych chruścików i plendzów przyrządzonych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz jaj przepiórczych z gospodarstwa rolnego państwa Hibner.

Wiele emocji przysporzył konkurs bicia piany. Pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja KGW (Katarzyna Tabatowska i Justyna Kaczmarek), drugie miejsce Rada Sołecka (Renata Kudlińska, Witold Waroś), trzecie miejsce samorządowcy (Mirosław Wieczór i Paweł Bugaj).

Impreza zakończyła się potańcówką w sali wiejskiej.

źródło: UG Wronki - www.wronki.pl

 

,,Niezapominajka? ma swój początek w 2011 roku, kiedy to po raz pierwszy ogłosiliśmy konkurs fotograficzny ,,Niezapominajka ? nie zapomnijmy o ogrodach naszych mam i babć?. W ten sposób zwróciliśmy uwagę na tradycyjne ogródki, które powoli zanikają w obecnych czasach, a które niewątpliwie są częścią naszej kultury.

Hasło II Festiwalu Produktu Lokalnego, który odbył się w czerwcu 2012 roku w Obrowie brzmiało: ,,Niezapominajka ? nie zapomnijmy o naszych produktach lokalnych? . W ten sposób chcieliśmy podkreślić walory naszych produktów z których jesteśmy dumni.

Ideą III edycji ,,Niezapominajki?  był konkurs fotograficzny pt ,,Niezapominajka ? tradycyjnie wielopokoleniowo?.  Naszym celem było pokazanie wśród mieszkańców LGD Stowarzyszenie ,,Puszcza Notecka? tradycji oraz atmosfery obchodzenia Świąt Wielkanocnych: święconka, tradycyjne potrawy, a w szczególności więzi między pokoleniami i jakże ważnego przekazywania tych tradycji młodszym pokoleniom, aby nie zostały one zapomniane.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 20.04.2013 r. podczas III Festiwalu Produktu Lokalnego, który odbył się w Wartosławiu.  Finałem konkursu była wystawa fotografii pięknie odnowionej świetlicy wiejskiej, której remont zrealizowano w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem "Puszczy Noteckiej".  Autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy statuetki oraz nagrody rzeczowe.

-  pobierz Protokół Kapituły konkursu

 

fotografie : Danuta Banaszkiewicz ? wolontariuszka Puszczański Młodnik

List od Pana Ministra Stanisława Kalemby z okazji Trzeciego Festiwalu Produktu Lokalnego:

List od Pani Zofii Szalczyk - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: