Ochrona Środowiska, odnawialne źródła energii to temat ważny i aktualny, dlatego LGD Puszcza Notecka propaguje ochronę środowiska i wszelkie działania z tym związane.
Implementacja odnawialnych źródeł energii to ważne dla biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.
Obszar LGD "Puszcza Notecka" leży w otulinie kompleksu leśnego, w krainie 100 jezior oraz na wielu obszarach Natura 2000, konferencja ekologiczna ?Zazieleniamy biznes? ma zwrócić uwagę na te ważne aspekty oraz przekazać biznesowi informacje nt. źródeł finansowania takich działań.
Podczas wydarzenia prezentowano rozwiązania stosowane w zazielenianiu biznesu oraz możliwości pozyskiwania funduszy na ten cel. Organizatorzy pokazali również instalacje wykonane w ramach projektu realizowanego w Olandii oraz w Farmie "Zielone Słońce", a właściciele obiektów podzielili się doświadczeniami z realizacji projektów.
Uczestnicy zostalii również zaproszeni na krótką wycieczkę z przewodnikiem, który opowiedział o dziejach Olandii walorach turystycznych obszaru oraz dziedzictwie kulturowym i historycznym.