21 grudnia 2016r. we Wronkach odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu udział wzięli Włodarze Starostw i Gmin członkowskich, przedstawiciele organów oraz pracownicy biura.
Zebranych powitał Zarząd : Mieczysław Trafis, Irena Wojciechowska, Anna Andrałojć, Agnieszka Leśniewska w którego imieniu przemawiał Prezes Jacek Kaczmarek .
Uroczystość uświetnił Zespół śpiewaczy CHABRY pod kierownictwem Państwa Ireny i Stefana Klekotów z Wronek. 
Spotkanie miało charakter informacyjny lecz ze względu na okres świąteczny nie mogło zabraknąć tradycyjnych akcentów; dzielenia się opłatkiem, tradycyjnych potraw wigilijnych oraz wspólnego kolędowania. 
W uroczystości brali udział również Ksiądz Proboszcz Stanisław Wawrzyniak z Parafii Św. Krzyża i Św. Mikołaja w Biezdrowie oraz Gwardian Klasztoru Franciszkanów O. Tyberiusz.
W związku z 10-cio leciem istnienia Stowarzyszenia ?Puszcza Notecka? nie zabrakło życzeń, podziękowań i wspomnień. Zaprezentowany został film wykonany przez Głos Wielkopolski w ramach nagrody za zajęcie I-go miejsca w plebiscycie na najaktywniejszą Lokalna Grupę Działania w Wielkopolsce. 
Spotkanie było okazja do podziękowania dla gmin i starostw za wsparcie i w niezmienionym składzie budowanie partnerstwa od 10-ciu lat, było też okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2017-2023.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie, za docenienie naszej pracy i osiągnięć za kwiaty, okolicznościowe listy oraz pamiątkowe ryngrafy i puchary.
Serdecznie dziękujemy Starostom, Burmistrzom i Wójtom oraz ich Zastępcom i Skarbnikom za obecność oraz uznanie dla działalności LGD ?Puszcza Notecka? na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierania inicjatyw lokalnych.
Dziękujemy Komisji Rewizyjnej i Prezydium Rady za przybycie i uświetnienie uroczystości.
Dziękujemy kapłanom za modlitwę i słowa uznania dla tego co robi stowarzyszenia dla lokalnej społeczności. 
Dziękujemy zespołowi z biura: Łukaszowi Klapczyńskiemu, Anicie Cejba i Adamowi Lehmannowi za przygotowanie spotkania. 
Szczególnie dziękujemy Zespołowi Chabry za niezawodne przybycie i przyczynienie się do podniosłej atmosfery świątecznej. Życząc wszystkim Wesołych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku zakończyliśmy spotkanie.