19 grudnia 2016 roku w biurze LGD w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 18 odbyły się dwa spotkania szkoleniowo - informacyjne:
1) Duże projekty . Tematyka szkolenia to m.in: działalność LGD - cele przedsięwzięcia ? realizacja planu komunikacji oraz informacje dotyczące aktywizacji lokalnej społeczności.
Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument kluczowy .
Omówienie warunków uzyskania wsparcia finansowego w ramach ?DUŻYCH PROJEKTÓW?. Omówienie ogłoszonego w dniu 6 grudnia naboru wniosków ( od 20 grudnia 2016 do 9 stycznia 2017).
Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-20, (PROW 2014-2020_19.2/2z) . Indywidualne konsultacje w zakresie wniosków o wsparcie dla JST.
2) Rada, pracownicy biura oraz Zarząd.
Spotkanie szkoleniowo informacyjne w którym uczestniczyło prezydium Rady ( Przewodniczący Robert Jędrzejczak, Z-ca Anna Wójcik, Sekretarz Rady Małgorzata Borowicz) Prezes Jacek Kaczmarek, Anita Cejba oraz Irena Wojciechowska i Łukasz Klapczyński. Podczas spotkania omówiono przede wszystkim stan przygotowań do przyjmowania wniosków, procedury oraz regulaminy ponadto; planowany harmonogram oceny i wyboru wniosków oraz zaplanowano jeszcze jedno szkolenie dla całej Rady.
Szkolenia przygotowali i przeprowadzili : Irena Wojciechowska i Łukasz Klapczyński.
Dziękujemy za liczne przybycie oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniach.