W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyła się kontrola realizacji, przez Lokalną Grupę Działania ?Puszcza Notecka?, zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność NR 00014-6933-UM1510031/15.
Czynności kontrolne nie wykazały uchybień.