W dniach 1-2 grudnia 2016 r. ?Puszcza Notecka? brała udział w konferencji na temat podejścia LEADER zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Rawie Mazowieckiej.
Konferencja adresowana jest do instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER, w tym m.in. do przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich , ARMiR, CDR i lokalnych grup działania.
Celem organizowanej Konferencji jest wymiana doświadczeń i podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w Polsce w okresie 2007-2013, omówienie pierwszych doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER/RLKS w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wypracowanie rekomendacji dotyczącej obecnej i przyszłej perspektywy finansowej.