Bez przerwy od ponad 50 lat kultywowana jest tradycja podkoziołka w Mylinie (Gmina Chrzypsko Wielkie).

Od rana mieszkańcy przystąpili do jego obchodów. Sobotnia zabawa połączona z obrządkiem uczczenia jubilatów o największym stażu małżeńskim była zwieńczeniem całodniowego obchodzenia wiosek i odwiedzania małżeństw z co najmniej 25-letnim stażem oraz tzw. Wilków czyli nowych mieszkańców którzy zostali obwiezieni po wiosce aby stać się pełnoprawnymi mieszkańcami. Od pokoleń w rolę przebierańców wchodzą mieszkańcy wioski podtrzymując tradycję.

Impreza wieńcząca obchody odbyła się w wyremontowanej  w ramach dotacji świetlicy w wysokości ok. 250 tys. zł. którą otrzymała za pośrednictwem LGD Puszcza Notecka. Po raz kolejny mieliśmy okazje przekonać się że dotacje dedykowane naszym świetlicom wiejskim znacznie wpływają na aktywizację i  integrację wiosek.

W Mylinie łączy się tradycja z nowoczesnością doświadczenie z młodością. Jest to jedna z niewielu miejscowości gdzie integrację międzypokoleniową dostrzega się na każdym kroku. Z uznaniem obserwowaliśmy zaangażowanie nowej Rady Sołeckiej, druhów ze Straży oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Rozmawialiśmy o potrzebach mieszkańców i planach w zakresie poprawy infrastruktury. W Podkoziołku uczestniczyła Pani Maria Taberska Zastępca Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie, z ramienia LGD Irena Wojciechowska.