24 lutego 2017 w biurze LGD odbyło się spotkanie dotyczące dotychczas prowadzonych działań związanych z realizacją umowy ramowej.

W spotkaniu uczestniczyła Rada Stowarzyszenia, Zarząd oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Spotkanie podzielone było na dwie części w pierwszej podsumowano nabór 1,2,3,4/2017. W ramach których łącznie wpłynęły 54 wnioski na kwotę wnioskowaną wsparcia : 6.896.021,08 zł.

W naborze 1,2,3 (Duże projekty) wpłynęło 17 wniosków - wszystkie wnioski wskazano do dofinansowania. 

W naborze 4/2017 (Rozwój przedsiębiorczości) wpłynęło 37 wniosków ? wskazano do dofinansowania 13 wniosków. ( Wnioski do 25.000 zł - wskazano do dofinansowania 10 wniosków), natomiast wśród złożonych wniosków na tworzenie miejsc pracy wskazano do dofinansowania 3 wnioski. W tych 3 wnioskach łącznie wnioskodawcy deklarują 13 miejsc pracy.

Zarząd podziękował Radzie za rzetelną pracę i poinformował, że do stowarzyszenia nie wpłynął żaden protest od wnioskodawców.

Kolejnym punktem była ewaluacja dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii. Została przedstawiona analiza efektów wdrażania LSR, obecni przedyskutowali propozycje zmian w zapisach kryteriów dla wnioskodawców oraz omówiono kryteria i zasady wsparcia przyszłych grantobiorców.

Zgodnie z planami w I połowie bieżącego roku LGD ?Puszcza Notecka? złoży wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie limitu środków w wysokości 300 tys. zł na Granty. W związku ze zmianami legislacyjnymi omówiono konieczne zmiany jakie należy dokonać w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd poinformował o konieczności zmiany w Lokalnej Strategii koncepcji związanej z realizacją projektów współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania.

W związku z nieotrzymaniem przez partnera projektu dofinansowania, Puszcza Notecka planuje realizację projektu współpracy pn. "Ukryte skarby".

Dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie w proces proponowanych zmian. Spotkanie zakończyliśmy w późnych godzinach popołudniowych. Po spotkaniu wszystkim wysłano materiały.