27 stycznia 2017 r. w Sierakowskim Ośrodku Kultury w Sierakowie odbyło się spotkanie informacyjne na które przybyli Członkowie i Przyjaciele Lokalnej Grupy Działania ?Puszcza Notecka?.

Gościliśmy przedstawicieli Starostw, Burmistrzów i Wójtów: Sierakowa, Międzychodu, Wronek, Kwilcza, Ostroroga, Obrzycka Gminy i Obrzycka Miasta oraz Chrzypska Wielkiego. Spotkanie prowadziła Irena Wojciechowska, Anna Andrałojć oraz Mieczysław Trafis.
Gospodarz gminy Sieraków Burmistrz Sierakowa Witold Maciołek otworzył spotkanie witając gości przekazał informacje dotyczące dotacji jakie pozyskała gmina w ubiegłej perspektywie finansowej oraz pogratulował 10 letniej działalności Stowarzyszenia.

Następnie Dyrektor Sierakowskiego Ośrodka Kultury Pan Witold Kmieciak dziękując za dobrą wieloletnia współpracę życząc owocnych obrad zaprosił do wysłuchania koncertu młodych artystów pod kierunkiem Pani Anny Weber.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań na przestrzeni 10 lat ale też nie zabrakło informacji nt. bieżącej perspektywy finansowej, możliwości pozyskania dotacji oraz działań stowarzyszenia na rzecz informowania, aktywizowania i podnoszenia kompetencji.
Podziękowania złożono Włodarzom gmin i starostw członkowskich. Przekazano podziękowania: Starostom: Mazurkowi Julianowi oraz Kwaśniewiczowi Józefowi. Podziękowano Wójtom: Rakowskiej Irenie, Mannkowi Stanisławowi, Ziółkowi Edmundowi. Podziękowania otrzymali: Burmistrz: Maciołek Witold, Wieczór Mirosław, Wolny Krzysztof, Szałata Sławomir i Bieniek Maciej.

Dziękując włodarzom Gmin i starostw powiedziano : ..? to dzięki współpracy z Wami i Waszymi jednostkami podległymi : Domami Kultury, Bibliotekami, Ośrodkami Sportowymi, Szkołami czy też Ośrodkami Pomocy Społecznej mogliśmy przez te 10 lat działać skutecznie:
Organizować konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, prelekcje, rajdy, turnieje piłki siatkowej, kuligi, targi, festiwale produktu lokalnego czy konkursy takie jak Niezapominajka czy z okazji 10 lecia UE.
To dzięki Waszej postawie która daje impuls i dobry przykład mogliśmy rok rocznie być na targach krajowych i międzynarodowych, mogliśmy wyjechać promować nasz obszar w Brukseli czy też zapraszać studentów pokazując im nasze dziedzictwo i nowoczesność na tle pięknych walorów turystycznych?.?

Wdrażanie LSR na lata 2007-2013 to wskazywanie do dofinansowania wniosków składanych do LGD przez rolników, przedsiębiorców, NGO, osoby fizyczne czy jednostki Samorządu terytorialnego, tą trudna i odpowiedzialna pracę rzetelnie wykonywała Rada; dziękując za 10 lat pracy Rady ds. oceny i wyboru operacji podkreślano, że ??praca w Radzie to bardzo odpowiedzialna i wymagająca rola. Wszyscy którzy w kadencji 2008-2015 pracowali niejednokrotnie doświadczali rozterek, dużego stresu i poczucia odpowiedzialności.10 osobowy zespół pracował w niezmienionym składzie wskazując do dofinansowania wnioski składane przez podmioty publiczne, stowarzyszenia, osoby fizyczne, rolników i przedsiębiorców, dobre efekty są sukcesem całej rady, ale nie byłby on możliwy bez charyzmatycznego, kompetentnego i doświadczonego Przewodniczącego Pana Józefa Kubanka, któremu podziękowano za profesjonalne, transparentne i etyczne przewodniczenie Radzie ds. oceny i wyboru operacji. Podziękowano również pozostałym radnym ubiegłej kadencji : Stanisławowi Żołądkowskiemu, Małgorzacie Borowicz, Robertowi Jędrzejczakowi, Mariuszowi Śmigielskiemu, Włodzimierzowi Janaskowi, Jarosławowi Mikołajczakowi, Romanowi Musiałowi, Lucynie Furmann, Mari Węgrzyn.

Podziękowano za wieloletnią prace Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym Andrzejem Głuchowskim na czele. Zarząd przekazał podziękowania dla Andrzeja Głuchowskiego, Edmunda Ziółka, Mirosława Wieczora, Czesława Kołka, Antoniego Taczanowskiego i Mariana Matuszaka.

Wspominając działania związane z konsultacjami społecznymi, spotkaniami z mieszkańcami oraz członkami stowarzyszenia podziękowano za wkład pracy zespołowi który pisał Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Przekazano podziękowania dla Ireny Wojciechowskiej która przewodniczyła zespołowi, Arkadiuszowi Świderskiemu (zastępcy) oraz Łukaszowi Klapczyńskiemu, Annie Wójcik, Robertowi Jędrzejczakowi, Andrei Błoch i Janowi Wojciechowskiemu.

Henry Ford powiedział ?Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces?, dlatego ogromną wdzięcznością odebraliśmy listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty od Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk, Włodarzy gmin oraz gości, usłyszeliśmy wiele słów uznania i życzeń aby wdrażanie obecnej perspektywy finansowej przebiegało pomyślnie. Stowarzyszenie z rąk Burmistrza Wronek Mirosława Wieczora otrzymało statuetkę "Duma Wronek" - dziękujemy !!!!

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia obecnej kadencji Pan Robert Jędrzejczak oraz Zastępczyni Pani Anna Wójcik przedstawili efekty ogłoszonego naboru 1/2017,2/2017,3/2017, 4/2017. Poinformowano również o wynikach naboru wniosków nr: 1,2,3/2017 oraz działaniach jakie podejmuje LGD w celu wdrażania Strategii. 
Obecni mogli zasięgnąć indywidualnych konsultacji oraz obejrzeć film informacyjny.
Na zakończenie miła niespodzianką był tort okolicznościowy przygotowany przez naszą członkinię Dagmarę Michalską ? Kołek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział.