11 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku. 

W posiedzeniu oprócz Zarządu udział wzięli : Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Robert Jędrzejczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Anna Wójcik , Sekretarz Rady Małgorzata Borowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Głuchowski. Na spotkaniu podsumowano działania związane z zakończonymi w dniu 9 stycznia 2017r. naborami nr. 1/2016,2/2016,3/2016,4/2016. Przekazano informacje o przebiegu przyjmowania wniosków z gmin i starostw objętych obszarem działania LGD "Puszcza Notecka" oraz w ramach rozwoju przedsiębiorczości.
Omówiono działania w roku 2016 oraz plany na rok 2017.

Po zakończeniu Posiedzenia Zarządu odbyło się szkolenie:
Tematyka szkolenia 
-Dokumenty LGD - cele przedsięwzięcia ? realizacja planu komunikacji oraz informacje dotyczące aktywizacji lokalnej społeczności.
-Lokalna Strategia Rozwoju jako dokument kluczowy do oceny i wyboru operacji
Regulamin Rady w aspekcie zadań związanych z oceną i wyborem operacji.