Międzychód ,dnia 13.lutego 2017 r.

Wyniki naboru wniosków nr 4/2017
Szanowni wnioskodawcy naboru nr 4/2017

Lokalna Grupa Działania ?Puszcza Notecka? informuje, że w dniu 6 lutego 2017 r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada wybrała wnioski w ramach naboru 4/2017 -przedsięwzięcie: PI: Wspieranie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych.
Rodzaj operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

W dniu 06 lutego 2017r. do późnych godzin popołudniowych trwało posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
W posiedzeniu udział wzięło 12 Radnych oraz przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Pan Robert Jędrzejczak w skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Włodzimierz Janasek oraz Jakub Monterial.
W trakcie posiedzenia dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 4/2016.
Poniżej publikujemy listy, w ramach poszczególnych przedsięwzięć:


Informujemy, że 9 lutego br. wysłaliśmy informacje do wnioskodawców.
W dniu 13 lutego 2017r. dostarczyliśmy do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dokumentację konkursową.
Dziękujemy wnioskodawcom za złożenie wniosków, a Radzie Stowarzyszenia za dokonanie oceny i wyboru operacji.