Uwaga beneficjenci!

Formularz na małe projekty-
zamieszczamy do stosowania zmieniony formularz wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów wraz ze zaktualizowaną Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

- WNIOSEK - wopp_413_mp_6z_18.04.2012.pdf

- INSTRUKCJA WNIOSKU - iw_6z_16.04.2012.pdf

Z poważaniem
Zarząd LGD "Puszcza Notecka"

poniżej źródło wiadomości:

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję do stosowania zmieniony formularz wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów wraz z zaktualizowaną Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
Proszę o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych zmienionego formularza wniosku i Instrukcji oraz o poinformowanie wnioskodawców o powyższej zmianie.

Pozdrawiam
Robert Krysztofiak
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa WielkopolskiegoSzanowni Państwo,

W związku z przekazaniem przez wykonawcę poprawionego słownika teryt a także usunięciem błędów dotyczących walidacji pół 15.1.3, 15.5.5, 15.5.6 w Zakresie operacji, przekazuję w załączeniu poprawiony formularz aktywnego wniosku o przyznanie pomocy dla działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie małych projektów.

Dodatkowo w związku z prośbą Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, doprecyzowane zostały zapisy Instrukcji dotyczące osoby fizycznej, która w związku z realizacją operacji planuje podjąć działalność gospodarczą lub rozwija działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

W związku z powyższym bardzo proszę o pilną  zamianę przesłanego wcześniej wzoru wniosku oraz Instrukcji na Państwa stronach internetowych. Jednocześnie informuję, iż poprawioną wersję wniosku oraz Instrukcji można pobrać ze strony internetowej Agencji.

Z poważaniem
Rafał Statuch
Wydział Leader
Departament Działań DelegowanychSzanowni Państwo,

W nawiązaniu do poniższego e-maila z dnia 11.04.2012 r. oraz w związku z przekazaniem przez wykonawcę poprawionej wersji aktywnego wniosku bardzo proszę o zamianę przesłanego wcześniej wzoru wniosku na Państwa stronach internetowych.

Jednocześnie informuję, iż poprawioną wersję wniosku można pobrać ze strony internetowej Agencji.

Z poważaniem
Rafał Statuch
Wydział Leader
Departament Działań DelegowanychSzanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję wersję elektroniczną pisma znak: DDD-611-15/WL-RS/12 z dnia 11.04.2012r. w sprawie przekazania dokumentów aplikacyjnych ? wniosku o przyznanie pomocy dla działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania.


Z poważaniem
Rafał Statuch
Wydział Leader
Departament Działań Delegowanych