Targi Gmina to innowacyjny projekt Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprojektowany po to, by zgromadzić w jednym czasie i miejscu reprezentantów samorządów terytorialnych oraz przedstawicieli świata biznesu, poruszające kompleksową tematykę infrastruktury technicznej, społecznej oraz zagadnienia informatyzacji administracji publicznej.

W ramach targów GMINA odbywać się będzie Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, który oprócz bogatego programu merytorycznego, prezentować będzie ofertę inwestycyjną regionów.

Targom towarzyszy forum Samorządowo - Biznesowe - cykl wykładów, konferencji i prezentacji, mających na celu przybliżenie tematyki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, rozwoju obszarów wiejskich, architektury, planowania przestrzennego i in.

Oferta adresowana jest do samorządów terytorialnych, stowarzyszeń oraz organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie i rozwój polskich regionów, miast i wsi.

To także inspiracja dla wprowadzenia rozwiązań zmierzających do polepszenia jakości życia lokalnych społeczności, stając się miejscem spotkań, wymiany opinii, doświadczeń oraz pomysłów, zmierzających do rozwoju najbardziej newralgicznych sfer życia lokalnych społeczności.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska !