14 marca 2012 w Barze Gastronomicznym POKER w Kładzisku (gmina Wronki) przeprowadzone zostało ostatnie szkolenie z cyklu przygotowującego przyszłych beneficjentów do składania wniosków w ramach IV naboru który rozpoczyna się 6 kwietnia a ostatnim dniem przyjmowania wniosków jest 26 kwietnia br.
Szkolenie prowadził doradca beneficjenta Adam Futymski który po wstępnym zapoznaniu z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadził case study na przykładzie konkretnego wniosku.  Zarząd LGD reprezentowała Irena Wojciechowska prezentując w formie multimedialnej katalog dobrych praktyk dotychczas sfinansowanych przez LGD wniosków , niezbędne informacje dotyczące realizacji umowy na funkcjonowanie Lokalnej Grupy  oraz planyA przedsięwzięć aktywizacyjnych i promocyjnych w roku bieżącym. Zachęcając obecnych do korzystania z bezpłatnych doradztw zwróciła szczególna uwagę na to iż biuro w każdej chwili udzieli niezbędnych informacji , a kryteria oceny wniosków określają iż aplikacja musi osiągnąć co najmniej 50 % punktów podczas oceny przez Radę.
Przekazując wyniki ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju poinformowała przyszłych beneficjentów o celach i przedsięwzięciach w jakie Apowinien się wpisywać wniosek o dotację.
Na szkolenie które adresowane było do osób chcących aplikować na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przybyli mikroprzedsiębiorcy , rolnicy , osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą . Obecni otrzymali materiały szkoleniowe, informacje o punktach doradczych oraz gadżety reklamowe.
Podczas wszystkich szkoleń beneficjenci otrzymali na koniec ankietę ewaluacyjną która posłuży do wnikliwej analizy i wyciągnięcia wniosków w lepszym spełnieniu oczekiwań beneficjentów w przyszłych szkoleniach. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.