Lokalna Strategia Rozwoju

Wstęp

Lokalna Strategia Rozwoju partnerstwa LGD Puszcza Notecka opiera sie w głównej mierze
na aktywnosci i zaplanowanych działaniach społecznosci lokalnej, które przyczynia sie do
wzmocnienia silnych stron tego obszaru i wyeliminowania słabosci, zmniejsza siłe
oddziaływania zagrożen.
Strategia przedstawia cele, których osiagniecie przyczyni sie do rozwoju regionu i obszarów
wiejskich. Cele te przedstawiciele społecznosci lokalnej wspólnie wypracowali i wspólnie
zamierzaja realizowac.

Za zarząd Stowarzyszenia ,,Puszcza Notecka?
Jacek Kaczmarek

...

Lokalna Strategia Rozwoju - - do pobrania


Prezentacja ze szkolenia dotyczącego Lokalnej Strategii Rozwoju