Ok. 15,00 roweromaniacy zaparkowali rowery przy Kościele i spacerkiem dotarli na Rynek gdzie przy Osiołku powitała ich Pani Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska podkreślając walory turystyczne Ziemi Międzychodzkiej życzyła wielu niezapomnianych wrażeń. W swoim wystąpieniu poinformowała o działaniach Gminy oraz Lokalnej Grupy Działania na rzecz wsparcia rozwoju turystyki . Następnie głos zabrał Prezes Jacek Kaczmarek zapraszając rowerzystów do zwiedzenia Międzychodu opowiedział o historii miasta. Wszyscy roweromanicy zostali poczęstowani wspaniałą grochówką z wkładką przyrządzoną przez lokalną firmę. Nie zabrakło przedstawicieli Starostwa Powiatowego , Pan Wienke opowiedział o pozyskanej dotacji z Lokalnej Grupy Działania na szlak rowerowy oraz wydanie map turystycznych.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Skarbnik Pani Anna Andrałojć oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Mleczak .

Do zobaczenia na mecie rajdu jutro w Chrzypsku Wielkim ok godz. 15,00