We wtorek w Międzychodzie spotkali sie przedstawiciele Lokalnych Grup realizujących wspólnie projekt współpracy . Przypominamy że umowę współpracy podpisały 4 Lokalne grupy działania : ?Puszcza Notecka ?z siedzibą w Międzychodzie, Czarnkowsko-Trzcianecka LGD z siedziba w Czarnkowie, LGD ?Partnerstwo dla Krajny i Pałuk? z Nakła nad Notecią oraz LGD ?Krajna nad Notecią? z Wyrzyska.

Projekt  pt. ?Notecki Szlak Turystyczny? obejmuje obszar  27 gmin, rezultaty to  100 zidentyfikowanych atrakcji/obiektów na szlaku, 9000 odbiorców przewodnika, 100 opisanych atrakcji na portalu internetowym, 1000 odwiedzających portal, 600 uczestników wydarzeń promocyjnych.

Łączna wartość projektu to ponad 280 tys. złotych

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest: promocja turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez oznaczenie Noteckiego Szlaku Turystycznego.

Cele szczegółowe:

- Stworzenie spójnej oferty turystycznej Lokalnych Grup Działania położonych wzdłuż rzeki  Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez utworzenie strony internetowej, wydanie publikacji promocyjnej i wykonanie tablic informacyjnych.

- Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru realizacji operacji dla zwiększenia ruchu turystycznego na tym obszarze poprzez inwentaryzacje szlaków turystycznych z wykonaniem śladu GPS.

- Zwiększenie ilości inicjatyw/działań/przedsięwzięć promujących potencjał szlaków turystycznych wokół rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez organizacje trzech imprez plenerowych.

9 lipca 2013 odbyła się kontrola Departamentu PROW przy Urzędzie Marszałkowskim woj. Wielkopolskiego obejmująca I etap realizacji zadania ? kontrola nie wykazała żadnych uchybień.


alt  -  ZOBACZ PREZENTACJĘ


alt  -  NOTATKA ZE SPOTKANIA