Puszcza Notecka MŁODNIK to inicjatywa prowadzona przez LGD.

Od 2012 roku Lokalna Grupa Działania skupia młodych ludzi którzy nie boja się wyzwań,studenci, osoby posiadające doświadczenie wyniesione z pracy we własnych firmach,organizacjach pozarządowych, samorządzie, agencjach reklamowych, mediach, filmie ,Kołach Gospodyń Wiejskich, oraz osoby chętne do współpracy we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju ?Puszczy Noteckiej? . ?Młodnik? uczestniczy w imprezach, wyjazdach, konferencjach oraz szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

LGD ?Puszcza Notecka? zaprasza młode aktywne osoby do współpracy wolontariackiej polegającej na pomocy w organizacji imprez , pracach biurowych oraz w terenie .

Wolontariusze po podpisaniu umowy włączają się aktywnie w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 8 gmin zrzeszonych w grupie. Nabierają doświadczenia w organizacji imprez aktywizujących lokalną społeczność, animowaniu społeczności, wyjazdach na targi i konferencje, pracy administracyjno  ? biurowej oraz realizacji dotacji z Unii Europejskiej.

Każdy wolontariusz otrzymuje referencje które mogą mu pomoc w znalezieniu pracy.

Najaktywniejsi wolontariusze mają szansę podjęcia pracy odpłatnej w ramach umowy cywilno-prawnej w Lokalnej Grupie ?Puszcza Notecka?.

Zachęcamy do aktywności ! Dzięki doświadczeniom we współpracy z nami 1 osoba znalazła zatrudnienie.

Przyjdź do nas porozmawiaj, dowiedz się więcej !