Drugie spotkanie organizacyjne odbyło się 3 kwietnia 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Wartosławiu Irena Wojciechowska z LGD Puszcza Notecka spotkała się paniami z Koła Gospodyń Wiejskich , Radą Sołecką na czele z Sołtysem  Witoldem Warosiem oraz Daria Wajdeman-Waszyńska z Muzeum Ziemi Wronieckiej.

Przedmiotem spotkania było przygotowanie do organizacji III Festiwalu Produktu Lokalnego który w tym roku odbędzie się w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Wartosławiu.

Panie z KGW Wartosław którego Przewodniczącą jest Pani Katarzyna Tabatowska przygotują grochówkę z dużego kotła oprócz tego pyszne chruściki oraz plendze, z gospodarstwa rolnego Państwa Hibner  ser kozi, mleko kozie, jajka przepiórcze.

Już w piątek odbędą się mecze  siatkówki 6 osobowych drużyn mieszanych zmierzą się ?żonaci? z ?kawalerami? w sobotę ogłoszone zostaną wyniki meczu oraz wręczone medale i puchar.

W sobotę tradycyjnie pod namiotami zainstalują się rękodzielnicy, KGW z pysznymi potrawami oraz lokalni producenci.

Państwo Borowiccy z Biezdrowa przygotują pokaz robienia masła a Rada Sołecka zorganizuje mini zagrodę w której znajda się zwierzęta z gospodarstw rolnych oraz wystawę historycznych maszyn rolniczych i przedmiotów używanych kiedyś w gospodarstwach domowych na wsi.

W świetlicy Panie z KGW pokażą prace rękodzielnicze oraz wystawę historii Wartosławia, którą pomoże zorganizować Pani Daria Wajdeman-Waszyńska.

Omówiono konkurs  ?bicie piany? ? w którym uczestniczyły będą uczestniczyły 4  drużyny 2 osobowe (Reprezentacja Rady Sołeckiej, Reprezentacja KGW, Reprezentacja Gminy Wronki oraz reprezentacja ochotników z widowni uczestniczącej w Festiwalu).

Impreza zakończy się potańcówką wiejską przy kapeli.

Przypominamy , że remont świetlicy wiejskiej w Wartosławiu wraz zagospodarowaniem terenu wykonany został z funduszy PROW oś IV Leader za pośrednictwem LGD ?Puszcza Notecka? kwota dofinansowania wyniosła 105 000,00 zł ( nr wniosku SPN/OW/6/2010 ).

Celem projektu jest podniesienie standardu usług kulturalno-sportowych, poprawa wizerunku centrum miejscowości i zarazem miejsca spotkań oraz stworzenie zaplecza do promocji wyrobów. W ramach operacji zostało wymienione poszycie dachu, montaż stolarki okiennej i wykonanie schodów na poddasze, wykonana została instalacja c.o. i wentylacji w kuchni. Zakupiono również wyposażenie (patelnia elektryczna, kuchenka, komplet naczyń na 80 osób). Całość zwieńczyło założenie zieleni wokół świetlicy.

Wartosław to wieś sołecka położona 6 km na zachód od Wronek, na lewym brzegu Warty, połączona przeprawą promową z miejscowością Krasnobrzeg. Zamieszkuje ją 308 osób (dane na koniec roku 2010). Wartosław powstał w 1781 roku na gruntach wsi Biezdrowo jako miasto lokowane "na surowym korzeniu" przez starostę babimojskiego i sędziego poznańskiego Łukasza Bnińskiego. W zamyśle właściciela miało to być miasto manufakturowe (przemysłowe). Po 12 latach liczyło już 462 mieszkańców, a między nimi 84 rzemieślników (w tym 20 sukienników). Miasto otrzymało drewniany most na Warcie; od niego pochodziła używana na przełomie XVIII i XIX w. nazwa Nowy Most (Neubruck). Po wprowadzeniu barier celnych przez Prusaków upadło i w poł. XIX w. utraciło prawa miejskie. 

Śladem miejskiej przeszłości jest układ przestrzenny w formie pięciu bloków zabudowy, bez rybku, z kościołem i placem targowym na wschodnim skraju miejscowości. Późnobarokowy kościół Świętej Trójcy i św. Łukasza z 1785 r., zbudowany na planie ośmioboku i nakryty dachem mansardowym z latarnią, pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Wewnątrz znajduje się wczesnoklasycystyczny ołtarz. Przy dwóch uliczkach zachowała się zwarta zabudowa ładnymi parterowymi domkami. 

Po zachodniej stronie wsi wznosi się neogotycki kościół poewangelicki Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1854 r., z wysoką wieżą, a przy nim stoi neogotycka dawna pastorówka.