W dniu 5 lipca 2012 w siedzibie Czarnkowsko Trzcianeckiej LGD w Czarnkowie odbyło się spotkanie wszystkich 4 grup które podpisały umowę na realizację projektu. Z ramienia Puszczy Noteckiej w spotkaniu uczestniczyły : Irena Wojciechowska Wiceprezes oraz Marita Testka ? koordynująca wdrażanie projektu.
Podczas spotkania omówiono szczegółowo:

  • Wykonanie inwentaryzacji szlaków turystycznych wraz ze śladem GPS
  • Przygotowanie i druk przewodnika turystycznego
  • Przygotowanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z interaktywną mapą szlaków turystycznych
  • Wykonanie i montaż tablic promujących Notecki Szlak Turystyczny
  • Imprezy które organizuje każda z LGD ? Puszcza zaplanowała na czerwiec 2012 Rajd Turystyczny Puszczy Noteckiej

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest: promocja turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez oznaczenie Noteckiego Szlaku Turystycznego.
Cele szczegółowe:
- Stworzenie spójnej oferty turystycznej Lokalnych Grup Działania położonych wzdłuż rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez utworzenie strony internetowej, wydanie publikacji promocyjnej i wykonanie tablic informacyjnych.
- Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru realizacji operacji dla zwiększenia ruchu turystycznego na tym obszarze poprzez inwentaryzacje szlaków
turystycznych z wykonaniem śladu GPS.
- Zwiększenie ilości inicjatyw/działań/przedsięwzięć promujących potencjał szlaków
turystycznych wokół rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez organizacje trzech imprez
plenerowych.