Lokalna Grupa Działania "Puszcza Notecka" wkracza w kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W I kwartale br. ogłoszone zostaną konkursy na działanie ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?, ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? Odnowa i rozwój wsi oraz ?Małe Projekty?. W związku z tym, dla  mieszkańców gmin: Wronki, Obrzycko gmina miejska i wiejska, Ostroróg, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz i Międzychód , które objęte są Lokalną Strategią Rozwoju zaplanowano organizację bezpłatnych szkoleń i doradztw .
W  IV naborze wniosków w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013,  Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zaplanowaliśmy limity środków:
1)   ?Odnowa i rozwój wsi?

?? limit dostępnych środków 646 891 zł

2)  tzw. ?Małych projektów?

? ? limit dostępnych środków 300 000 zł

3)  ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

?? limit dostępnych środków 400 000 zł

4)  ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

?? limit dostępnych środków 400 000 zł Polecamy udział w  bezpłatnych szkoleniach  ( ilość miejsc ograniczona - należy zgłaszać udział na formularzu)
Szkolenie z zakresu ,,Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej? adresowane jest do właścicieli gospodarstw rolnych, ich współmałżonków  oraz domowników. Warunkiem ubiegania się o środki jest opłacanie składki KRUS oraz dopłaty obszarowe  - na to działanie LGD zaplanowało 400 tysięcy.
Szkolenie z działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?, na które zaplanowano kwotę 400 tysięcy adresowane jest do osób mających mikroprzedsiębiorstwo i chcących je rozwinąć lub osób chcących otworzyć działalność gospodarczą ? tu warunkiem otrzymania pomocy jest utworzenie 1 miejsca pracy na każde otrzymane 100 tysięcy dotacji.
Kolejne szkolenie na tzw. ?Małe Projekty?, tutaj beneficjentami mogą być podmioty publiczne, społeczne bądź prywatne. Poziom dofinansowania w tym konkursie wynosi 70 %, nie więcej niż 25 tysięcy na jeden wniosek i nie więcej niż 100 tysięcy przypadające na jednego beneficjenta podczas całego okresu programowania.
Zapraszamy do aktywnego korzystania z oferowanych przez nas bezpłatnych usług doradczych (poniżej terminarz dyżurów) i szkoleniowych.

Z poważaniem
Zarząd