07 lipca 2010 w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w  Mniszkach odbyła się konferencja poświęcona  możliwościom pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na rozwój  obszarów wiejskich pt.
?Wieś Wielkopolska ? Wieś Europejska?
Organizatorem konferencji był Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Celem konferencji było jak najszersze propagowanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania środków z programów Unii Europejskiej na obszarach wiejskich, w związku z tym  jej uczestnikami byli przedstawiciele trzech sektorów ? publicznego ;włodarze i sołtysi gmin Międzychód, Ostroróg, Wronki, Sieraków, Chrzypsko Wielkie , Kwilcz, Obrzycko, Kaźmierz, Duszniki, Lwówek, Miedzichowo , gospodarczego (reprezentowany przez lokalnych przedsiębiorców) i pozarządowego ( Lokalne Grupy Działania: ?Puszcza Notecka? , KOLD, Lokalne Grupy Rybackie: ?Warta-Noteć?, ?Obra-Warta?, Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe regionu)
Konferencję otworzył Leszek Wojtasiak wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Działania wdrażane przez Urząd Marszałkowski, oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 omówiła Pani Emilia Dunal ? Dyrektor Departamentu, która również  prowadziła konferencję.
Konferencji towarzyszyła prezentacja rezultatów osiągniętych przez gminę Międzychód dot. wykorzystywania funduszy europejskich którą zaprezentował Pan Burmistrz Roman Musiał oraz Pani Kierownik Promocji ? Agnieszka Leśniewska.
Udział w konferencji wzięli przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Poszczególne fundusze i możliwości pozyskiwania środków dla obszarów wiejskich przedstawili pracownicy: Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Punktu Informacyjnego Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Pile.  Przedstawiciel Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawił  Program Współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi.

Nad organizacją i sprawnym przebiegiem tego przedsięwzięcia czuwał Pan Jacek Kaczmarek ? Prezes LGD ?Puszcza Notecka? oraz szef i współtwórca Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, który w przerwie obrad oprowadzał gości po Centrum a na zakończenie uraczył uczestników konferencji tradycyjnymi potrawami przygotowanymi przez lokalnych producentów.
Duże zainteresowanie wzbudziło stoisko z materiałami informacyjnymi LGD Puszcza Notecka, a obecni na konferencji goście mieli okazje zasięgnąć informacji bezpośrednio u Kierownika Biura Stowarzyszenia.
Konferencja  jest jedną z cyklu ośmiu konferencji poświęconych tematowi funduszy na rozwój obszarów wiejskich.