Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego PROW 2007-2013 wraz z instrukcją wypełniania wniosku (wersja 4z.).

Formularz ten obowiązuje dla naborów, które rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2012r.

- Pismo ARiMR - ZP-228-DDD-6922-8_WDI-MBR_10_12 16-05-2012.pdf

- Instrukcja do wniosku - IW-1_413_313_4.pdf

- Wniosek - W-1_413_313_4z.pdf

- Wniosek - W-1_413_313_4z.xlsx

- Wniosek - W-1_413_313_4z.xls

 

 Instrukcja do wnio Odnowa 3z
wniosek Odnowa wer 3_z
Kryteria oceny zgodności z LSR
Kryteria wyboru - Odnowa
Minimalne wymagania wyboru operacji
Wykaz niezbędnych dokumentów- Odnowa
Zal. I Odnowa i rozwój wsi

 

1.4IW-1_413_313_4z