Ocena wniosków
Rada ds. oceny i wyboru operacji  Lokalnej Grupy Działania  ?Puszcza Notecka? podczas posiedzenia w dniu  8 maja 2012r.  dokonała oceny wniosków.

Poniżej podajemy do wiadomości listy ocenionych operacji. Pisemne informacje zostały wysłane do każdego wnioskodawcy.
Rada oraz Zarząd LGD dziękuje wszystkim wnioskodawcom za złożenie aplikacji . W obradach uczestniczył jako obserwator przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Andrzej Głuchowski oraz Zarząd Stowarzyszenia.
Jednocześnie informujemy że w tym naborze złożono łącznie 70 wniosków z czego na działanie : Odnowa i rozwój wsi : 10 ( 1 został wycofany) na łączną kwotę 1 285 783 zł , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw : 13 na łączną kwotę 1 159 770 zł , Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej : 9 na łączną kwotę 834 605 zł  oraz małe projekty : 38 na łączną kwotę 859 098 zł.
W związku z tym że nabór na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w świetle aktualnego stanu prawnego jest ostatnim naborem Rada miała prawo wskazać do dofinansowania wnioski w limicie środków do 120 % . Informujemy wszystkich zainteresowanych tymi działaniami że środki które zostały nie wykorzystane w ubiegłych naborach zostaną przywrócone do ponownego aplikowania.  Trwają  rozmowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tej sprawie.

- Małe Projekty

- W limicie dostępnych środków znajdują się operacje zajmujące miejsca od numeru 1 do 14 włącznie

- Odnowa i Rozwój Wsi

- W limicie dostępnych środków znajdują się operacje zajmujące miejsca od numeru 1 do 7 włącznie

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- W limicie dostępnych środków znajdują się operacje zajmujące miejsca od numeru 1 do 5 włącznie

- Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

- W limicie dostępnych środków znajdują się operacje zajmujące miejsca od numeru 1 do 8 włącznie


Ewidencja wniosków o pomoc złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia ?Puszcza Notecka? w ramach IV naboru 06-26.04.2012 r.

 

- Małe Projekty

- Odnowa i Rozwój Wsi

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw