Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż ARIMR w dniu 13.03.2013r. dokonała kolejnej aktualizacji następujących dokumentów:

- aktywnej wersji wniosku o płatność dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w wersji 7z,

- aktywnej wersji wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w wersji 6z,

Zaktualizowane formularze znajdują sie na stronie www.prow.umww.pl