Spotkanie ,,Wiejska Polska? , które w dniach 28-29.05.2011r.  zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Licheniu, podsumowało zmiany jakie zaszły na wsi po wejściu do UE. Spotkanie odbyło się w ramach 19 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich.

Do hotelu Magda zjechali eksperci, działacze, urzędnicy, sołtysi. oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania. Dzięki inicjatywie  Departamentu PROW przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu  6 Pan z terenu LGD Puszcza Notecka Miało możliwość uczestniczenia w dwudniowej konferencji połączonej z pielgrzymka do Lichenia. Nasza grupa miałam niepowtarzalna okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panem Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Panem Bronisławem Komorowskim , oraz bezpośrednio po spotkaniu wspólnie uczestniczyć we mszy świętej.


Rolę lidera podkreślił również Marek Woźniak, marszałek Wielkopolski.

Trzy lata funkcjonowania Funduszu Sołeckiego podsumował Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes KSS.
Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall zapewniała sołtysów, że rząd pomaga obszarom wiejskim, m.in. w dożywianiu dzieci i poprzez programy stypendialne. Podkreśliła również, że w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła liczba dzieci wiejskich objętych edukacją przedszkolną. Dziś jest to ponad 40 procent.

W trakcie spotkań można było również posłuchać fachowych wypowiedzi Kazimierza Plocke ? sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Andrzeja Hałasiewicza z Kancelarii Prezydenta RP, Henryka Wujca - doradcy prezydenta i Wacława Idziaka ? społecznego innowatora. Pani Naczelnik Joalnta Perkowska z MRiRW omówiła Program Operacyjny RYBY .

Spotkanie ,,Wiejska Polska? przygotował i poprowadził Bogdan Kamiński, specjalista ds. rozwoju lokalnego i zarządzania.