W dniu 20 stycznia 2017r. roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia ?Puszcza Notecka?  dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020  złożonych w ramach naborów:

1/2017 , 2/2017 , 3/2017.

W ramach w/w naborów składać można było wnioski w terminie od  20.12.2016 r. do 09.01.2017 r. w godzinach od 9,00 ? 14,00

Miejsce składania wniosków : Biuro Stowarzyszenia ul. Dworcowa 18 , 64-400 Międzychód.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PXII Konserwacja i rewitalizacja zabytków oraz udostępnianie ich społeczeństwu obszaru Puszczy Noteckiej.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PX Kluczowe inwestycje w infrastrukturze kulturalnej.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW) - PII Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej.

Wnioski w ramach w/w naborów wpłynęły w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Posiedzenie Rady zwołano w terminie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 16 stycznia br. jednak z uwagi na absencję i co za tym idzie brak guorum, Przewodniczący oraz Zarząd zwołali drugie Posiedzenie na dzień 20 stycznia br.

Weryfikacji formalnej dokonano, wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

W dniu 27 stycznia 2017r. przekazaliśmy dokumentację dotyczącą zakończonych naborów wniosków nr 1/2017 , 2/2017 . 3/2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ? Departament PROW celem dalszej weryfikacji.

Tego samego dnia zostały wysłane informacje do beneficjentów.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie ogłoszonymi naborami, jednocześnie gratulujemy dobrze sporządzonej dokumentacji konkursowej. Radzie Stowarzyszenia dziękujemy za kompetentną i wnikliwą ocenę i wybór operacji wskazanych do dofinansowania. Szczególne podziękowanie dla Prezydium Rady za zaangażowanie w proces przebiegu całego naboru począwszy od ogłoszenia aż do sporządzenia dokumentacji z przebiegu posiedzeń.