Przedstawiamy formularze wniosków dostępne na stronie ARiMR.

Operacja w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) ? wersja 2z ? otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) ? wersja 2z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 2z)

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 2z) - otwórz

5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)

6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z) - otwórz

7. Formularz umowy o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) ? otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) ? otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) ? otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (.pdf) ? otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (.pdf) ? otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  Załącznik 5a (.pdf) - otwórz

8. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) ? wersja 2z ? otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) ? wersja 2z - otwórz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) ? otwórz