Pierwsze posiedzenie Zarządu LGD Stowarzyszenie ?Puszcza Notecka? w nowej siedzibie odbyło się 20 kwietnia 2010 r.
Prezes Jacek Kaczmarek  podsumował  rozstrzygnięcie I naboru wniosków na ?Odnowę i rozwój wsi? oraz tzw. ?małe projekty? , poinformował o tym ze 12 marca br. zostały przekazane dokumenty związane z naborem do Urzędu Marszałkowskiego. Następnie zaprezentował bilans i rachunek wyników za rok 2009 informując jednocześnie że Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Skarbowego sprawozdanie CIT 8.
Bieżącą działalność biura zreferowała Irena Wojciechowska , która przedstawiła plan przepływów finansowych do końca roku , oraz stan finansów bieżących, oraz  stan wykonanych zadań związanych z realizacją umowy na Funkcjonowanie , nabywanie umiejętności i aktywizacją.
Zarząd obradował na salce udostępnianej bezpłatnie na wszelkie cele związane z działalnością statutową  przez wynajmującego Stowarzyszeniu pomieszczenia biurowe .