Posiedzenie Rady ds. oceny i wyboru operacji w dniu 03 marca 2010r. o godz. 12,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Rozpatrzenie odwołań
  5. Podjecie uchwały
  6. Wolne głosy wnioski i zapytania