W czwartek 3 grudnia br. podczas kolejnego posiedzenia Zarządu omówiono stan realizacji zadań które należy wykonać w związku z umową na funkcjonowanie. Zaplanowano zorganizowanie imprezy promocyjnej dla LGD mającej na celu przedstawienie działalności LGD. Szczegóły po dopracowaniu programu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w formie plakatów i zaproszeń. Następnym punktem obrad było omówienie obowiązku rozpoczęcia naborów na małe projekty i odnowę wsi w końcu 2009 roku . W myśl i interpretacji przepisów Stowarzyszenie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wszczęcie procedury naboru. Wnioskowany termin składania wniosków : od 28 grudnia 2009r. do 27 stycznia 2010 r. Następnie Zarząd omówił program szkolenia dla pracowników biura, Rady ds. oceny projektów i Zarządu, które zaplanowane jest na 19 grudnia br.